Dyrekcja Szpitala św. Józefa sp. z o.o. ma przyjemność poinformować mieszkańców powiatu mikołowskiego, że wspólnie ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie rozpoczęła rozbudowę szpitala o nowy blok operacyjny, centralną sterylizatornię oraz izbę przyjęć.

Mamy nadzieję, że podjęte działania pozwolą w najbliższym czasie zdecydowanie poprawić warunki przyjęć i pobytu osób, które wymagają pomocy medycznej.

W związku z faktem, iż inwestycja ta wymaga ogromnych nakładów finansowych, ponoszonych w głównej mierze przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza oraz Dyrekcję Szpitala, zwracamy się do mieszkańców powiatu mikołowskiego, a także do firm, których siedzibą jest powiat o wsparcie finansowe w jakże istotnym celu, jakim jest pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Osoby i instytucje, które chciałyby wesprzeć finansowo rozbudowę prosimy o dobrowolne wpłaty na konto darowizn szpitala:

PKO BP O/Tychy nr 39 1020 2528 0000 0102 0111 8009

Osoby i instytucje będą mogły śledzić stan zaawansowania robót na stronie internetowej szpitala w zakładce "Rozbudowa szpitala"

 

Dalej>>